محصولات

[us_single_image image=”23202″ size=”full” align=”center” style=”shadow-1″ onclick=”lightbox”]

سرور ASUS

[us_btn text=”خرید” link=”url:https%3A%2F%2Fparssec.net%2F%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2585%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|” style=”outlined” size=”12px” align=”center”]
[us_single_image image=”23203″ size=”full” align=”center” style=”shadow-1″ onclick=”lightbox”]

سرور ASUS

[us_btn text=”خرید” link=”url:https%3A%2F%2Fparssec.net%2F%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2585%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|” style=”outlined” size=”12px” align=”center”]
[us_single_image image=”23204″ size=”full” align=”center” style=”shadow-1″ onclick=”lightbox”]

سرور HP

[us_btn text=”خرید” link=”url:https%3A%2F%2Fparssec.net%2F%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2585%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|” style=”outlined” size=”12px” align=”center”]
[us_single_image image=”23206″ size=”full” align=”center” style=”shadow-1″ onclick=”lightbox”]

سرور HP

[us_btn text=”خرید” link=”url:https%3A%2F%2Fparssec.net%2F%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2585%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|” style=”outlined” size=”12px” align=”center”]
[us_single_image image=”23208″ size=”full” align=”center” style=”shadow-1″ onclick=”lightbox”]

سوئیچ ساپورت poe
16 کانال

[us_btn text=”خرید” link=”url:https%3A%2F%2Fparssec.net%2F%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2585%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|” style=”outlined” size=”12px” align=”center”]
[us_single_image image=”23209″ size=”full” align=”center” style=”shadow-1″ onclick=”lightbox”]

سوئیچ ساپورت poe
8 کانال

[us_btn text=”خرید” link=”url:https%3A%2F%2Fparssec.net%2F%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2585%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|” style=”outlined” size=”12px” align=”center”]
[us_single_image image=”23222″ size=”full” align=”center” style=”shadow-1″ onclick=”lightbox”]

سوئیچ 16 کانال

[us_btn text=”خرید” link=”url:https%3A%2F%2Fparssec.net%2F%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2585%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|” style=”outlined” size=”12px” align=”center”]
[us_single_image image=”23221″ size=”full” align=”center” style=”shadow-1″ onclick=”lightbox”]

سوئیچ 8 کانال

[us_btn text=”خرید” link=”url:https%3A%2F%2Fparssec.net%2F%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2585%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|” style=”outlined” size=”12px” align=”center”]
[us_single_image image=”23211″ size=”full” align=”center” style=”shadow-1″ onclick=”lightbox”]

مودم

[us_btn text=”خرید” link=”url:https%3A%2F%2Fparssec.net%2F%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2585%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|” style=”outlined” size=”12px” align=”center”]
[us_single_image image=”23212″ size=”full” align=”center” style=”shadow-1″ onclick=”lightbox”]

روتر

[us_btn text=”خرید” link=”url:https%3A%2F%2Fparssec.net%2F%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2585%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|” style=”outlined” size=”12px” align=”center”]
[us_single_image image=”23213″ size=”full” align=”center” style=”shadow-1″ onclick=”lightbox”]

اکسس پوینت

[us_btn text=”خرید” link=”url:https%3A%2F%2Fparssec.net%2F%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2585%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|” style=”outlined” size=”12px” align=”center”]
[us_single_image image=”23215″ size=”full” align=”center” style=”shadow-1″ onclick=”lightbox”]

پچ پنل (Patch panel)

[us_btn text=”خرید” link=”url:https%3A%2F%2Fparssec.net%2F%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2585%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|” style=”outlined” size=”12px” align=”center”]
[us_single_image image=”23216″ size=”full” align=”center” style=”shadow-1″ onclick=”lightbox”]

پچ کورد (patch cord)

[us_btn text=”خرید” link=”url:https%3A%2F%2Fparssec.net%2F%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2585%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|” style=”outlined” size=”12px” align=”center”]
[us_single_image image=”23217″ size=”full” align=”center” style=”shadow-1″ onclick=”lightbox”]

کابل

[us_btn text=”خرید” link=”url:https%3A%2F%2Fparssec.net%2F%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2585%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|” style=”outlined” size=”12px” align=”center”]
[us_single_image image=”23218″ size=”full” align=”center” style=”shadow-1″ onclick=”lightbox”]

سوکت

[us_btn text=”خرید” link=”url:https%3A%2F%2Fparssec.net%2F%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2585%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|” style=”outlined” size=”12px” align=”center”]

توضیحات

امروزه ارتباطات بسیار پیشرفته و گسترده شده است و لزوم استفاده از شبکه کامپیوتری در بسیاری موارد احساس می شود. شبکه کامپیوتری از خانگی تا اداری و سازمانی همگی بر یک اساس ساخته و راه اندازی می شوند البته در شبکه های گسترده تر باید موارد امنیتی بیشتری را رعایت کرد.

انواع شبکه کامپیوتری

به طور مرسوم شبکه های کامپیوتری را بر اساس وسعت و توپولوژی دسته بندی می کنند.

انواع شبکه از جنبه وسعت

  • شبکه محلی یا Local Area Network ، LAN
  • شبکه گسترده یا Wide Area Network ، WAN

شبکه محلی نوعی از شبکه است که از لحاظ محیط ، محدود می باشد. برای نمونه سایت آموزشی یک دانشگاه یک نمونه از شبکه محلی است. شبکه اترنت (Ethernet) یک نمونه آشنا از شبکه محلی است.

در شبکه گسترده، کامپیوترهای موجود در این نوع شبکه محدود به منطقه خاصی نیستند. شبکه­ های بانکی که در کل کشور پراکنده اند یا اینترنت نمونه­ های آشنایی از شبکه گسترده می باشند.

انواع شبکه کامپیوتری از جنبه توپولوژی

شبکه خطی یا Bus
شبکه ستاره­ ای یا Star
شبکه حلقه­ ای یا Ring
شبکه سرند یا Mesh

[us_single_image image=”23046″ size=”full” align=”center” style=”shadow-1″]

شبکه خطی یا Bus Topology

در این نوع از اتصال فیزیکی شبکه از کابلهای هم محور یا Coaxial استفاده می شود. کابلهای Coaxial (همان سیم آنتن تلویزیون) که در شبکه باس بکار می رود دو نوع کلی دارد: Thin و Thick که نوع دوم دیگر استفاده نمی شود. برای اتصال این کابل به کارت شبکه از کانکتور های BNC و T connector استفاده می شود.

حداکثر طول کابل در شبکه Thin Net برابر 185 متر و در شبکه Thick net برابر 500 متر است. در صورتی که طول کابل بیشتر از مقدار تعریف شده باشد، به علت مقاومت موجود در کابل، جریان ایجاد شده در آن رفته رفته ضعیف شده به گونه ای که کامپیوتر مقصد قادر به تشخیص جریان نخواهد بود که به این پدیده Attenuation می گویند.

در این شبکه وقتی کامپیوتری شروع به ارسال Data می کند، جریان وارد کابل شده و در هر دو جهت پیش می رود تا به انتهای کابل برسد در این فاصله جریان به تمام کامپیوترها می رسد ولی تنها کامپیوتر مقصد از آن استفاده می کند. وقتی جریان به انتهای کابل برسد برگشت پیدا می کند (Bouncing) و با جریان داخل سیم تداخل پیدا می کند (Collision رخ می دهد). برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی در انتهای کابل از Terminator استفاده می کنیم که در واقع مقاومتی است که در Thin Net معادل 50 اهم و در Thick net برابر 75 اهم می باشد. حداکثر تعداد کامپیوترها در شبکه Bus برابر 30 عدد می باشد. مشکل اصلی این پیکربندی این است که اگر یک مشکل کوچک در یکی از کانکتورها، ترمیناتور یا کابل شبکه وجود بیاید کل شبکه به هم می ریزد و شبکه Down می شود.

شبکه ستاره ­ای یا Star

در این نوع Topology از یک وسیله مرکزی برای کابل کشی استفاده می شود که هاب یا تمرکز دهنده (Concentrator) نامیده می شود. در یک شبکه Star هر یک از کامپیوترها توسط یک کابل مجزا به هاب وصل می شوند. اغلب LAN های اینترنتی امروزی از این Topology استفاده می کنند.
اولین مزیت Star Topology این است که به دلیل اینکه هر کامپیوتر با کابل جداگانه ای با هاب متصل می شود، اول اینکه تحمل خطا در چنین شبکه های بالاتر است و دیگر این که اگر یک کابل یا کانکتور دچار مشکل شود فقط آن سیستمی که با آن کابل یا کانکتور دچار مشکل بوده تحت تاثیر قرار می گیرد و دیگر آسیبی به کل شبکه نمی رساند (بر خلاف Bus).
عیب این Topology در نیاز به سخت افزار اظافی یعنی هاب می باشد و اگر هاب دچار مشکل شود کل شبکه Down میشود که البته چنین مشکلی به ندرت پیش می آید.

شبکه حلقه­ ای یا Ring

در این نوع پیکربندی از شبکه کامپیوتری هر کامپیوتر منطقا به کامپیوتر همسایه خود متصل است مانند شبکه­ های Bus اما با این تفاوت که در این نوع شبکه بجای اینکه دو انتهای کابل شبکه بسته باشد به همدیگر متصل می شوند و یک حلقه را تشکیل می دهند. به اینصورت که سیگنالی که از یک کامپیوتر تولید شده است بعد از گذر از تمام کامپیوترها دوباره به کامپیوتر تولید کننده بر می گردد و خودش آن را از شبکه حذف می کند. البته این پیکربندی حلقه یک ساختار منطقی است نه فیزیکی، به عبارت ساده تر حلقه در سیم کشی شبکه وجود دارد نه کابل کشی آن.

شبکه سرند یا Mesh

در این نوع شبکه تمامی کامپیوترها با یکدیگر رابطه مستقیم دارند.

تجهیزات سخت افزاری شبکه

  • کارت شبکه
  • هاب یا سوئیچ (Hub or Switch)
  • کابل یا محیط انتقال
  • انواع کارت شبکه

برخی مهمترین مارکهای کارت شبکه عبارتند از: Compex – 3Com – Dlink – Acton – Acorp – Compack
کارتهای شبکه از نظر سرعت 10 و 100 یا 1000 مگابایت بر ثانیه (mg/s) هستند. اکنون همه مادربردهای جدید دارای کارت شبکه Onboard هستند و نیازی به خریداری کارت شبکه نیست.

هاب و سوییچ

هاب گذرگاهی است که پایانه­ ها و سوکت­های هر کامپیوتر عضو شبکه به آن وارد می­شود و زمانی استفاده می­شود که بیش از دو کامپیوتر را شبکه کنیم. سوییچ نیز یک نوع هاب پیشرفته است.

انواع کابل شبکه

کابل کواکسیال یا Coaxial
کابل های زوجی یا هشت سیمی
فیبر نوری
لازم به توضیح است در یک شبکه وایرلس رسانه انتقال هوا است و امواج در هوا پراکنده می شوند.

کاربردهای عمده شبکه های رایانه ای عبارتند از:

اشتراک فایل

[us_single_image image=”23043″ size=”full” align=”center” style=”shadow-1″]

آیا هیچ وقت نیاز به دسترسی به فایلی که در رایانه ای دیگر قرار داشته است پیدا کرده اید؟ شبکه امکان دسترسی به فایل ها و پیشگیری از دوباره کاری (ایجاد دو فایل یکسان) را برای افراد فراهم می آورد.

اشتراک چاپگر

اگر از رایانه استفاده می کنید، احتمالاً چاپگر نیز برخی اوقات به کار می آید، با شبکه، چندین رایانه می توانند از یک چاپگر بهره مند شوند. اگرچه ممکن است به یک چاپگر گران قیمت تر برای اداره بار کاری اضافی نیاز پیدا کنید، اما باز هم، استفاده از یک چاپگر شبکه به جای استفاده از یک چاپگر به ازای هر رایانه از لحاظ اقتصادی به صرفه تر خواهد بود.

شبکه بازی (GameNet)

با استفاده از شبکه های رایانه ای می توانید در منزل یا هر محل دیگر، از هیجان بازی های شبکه ای لذت ببرید. به خاطر دارم در سن 20 سالگی در یکی از شرکت هایی که کار می کردم، مسابقات فوتبال و ماشین سواری بر روی شبکه بعد از وقت اداری، انگیزه کاری را در ما صد چندان کرده بود. البته مدیرعامل شرکت نیز جوان بود و جزو طرفداران عمده بازی، و این حرکت انگیزشی را حمایت می کرد. در زمان اداری نیز، به دلیل ماهیت خلاقانه و هنری بودن کار، از فایل های موسیقی موجود بر روی رایانه های یکدیگر، برای گوش دادن به هنگام کار بهره می بردیم.

دسترسی از راه دور

[us_single_image image=”23044″ size=”full” align=”center” style=”shadow-1″]

داشتن شبکه می تواند در عین حفظ بهره وری، پویایی و تحرک بیشتری را به شما ببخشد. با فعال سازی دسترسی از راه دور (Remote Access) کاربران می توانند بدون نیاز به حضور در محل کار، به همان فایل ها، داده ها و پیغام ها در هر کجا که باشند دسترسی پیدا کرده و به اصطلاح دورکاری کنند. این دسترسی می تواند به دستگاه های تلفن همراه و دستگاه های دیجیتال شخصی (PDA) داده شود.

سازماندهی

نرم افزارهای متنوعی برای هماهنگی و سازماندهی ملاقات ها و جلسات، بدون نیاز به آگاهی مکرر از برنامه زمان بندی افراد وجود دارد. این نرم افزارهای معمولاً شامل ویژگی های کاربردی و مفید نظیر دفتر تماس مشترک (Address Book) و فهرست کارها (To-Do List) می باشد.

حفاظت از اطلاعات

[us_single_image image=”23045″ size=”full” align=”center” style=”shadow-1″]

تا این لحظه به این نکته پی برده باشید که باید به طور منظم اطلاعات رایانه تان نسخه پشتیبان یا Backup تهیه نمایید. یک شبکه شما را قادر می سازد تا اطلاعات شخصی و شرکتی خود را بر روی یک سرور خارج از محل سکونت یا کار خود، بر روی نوارهای پشتیبان گیری، لوح فشرده، یا سایر ابزار ذخیره سازی ذخیره نمایید. البته فهرست ارائه شده همه کاربردهای شبکه را در بر نمی گیرد. قطعاً زمانی که شبکه خود را احداث کنید، کاربردهای دیگری برای آن و مختص کار خود خواهید یافت؛ و زمانی که به مزایای استفاده و بکارگیری شبکه های رایانه ای عادت کنید، دیگر هیچ وقت مقل قبل به رایانه خود نگاه نخواهید کرد. زمانی که آماده شبکه بندی رایانه های خود شدید، یکی از تصمیمات اولیه ای که باید اتخاذ کنید، سرعت شبکه شما است. یکی دیگر از مواردی که فکر شما را مشغول خواهد کرد، انتخاب بین شبکه کابلی و بی سیم خواهد بود. در ادامه به این نکات خواهیم پرداخت.

در این صفحه از وبسایت تیم ایمن سازان پارس درباره شبکه، انواع و مزایای آن صحبت کردیم! ایمن سازان پارس به عنوان یکی ازشناخته شده ترین تیم ها در حوزه سیستم های امنیتی و حفاظتی، می تواند تمامی پروژه های شما در حوزه شبکه سازی و تجهیزات شبکه را انجام دهد. شما می توانید جهت کسب مشاوره و همچنین اطلاعات بیشتر درباره کار، از طریق شماره تلفن های درج شده در صفحه تماس با ما اقدام نمایید.