برخی از مشتریان ما

[us_logos columns=”6″ carousel_dots=”1″ carousel_autoplay=”1″ carousel_interval=”2″ items=”%5B%7B%22image%22%3A%2222955%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fparssec.com%252Fportfolio%252F%2525d9%252587%2525d9%252588%2525d8%2525a7%2525d9%2525be%2525db%25258c%2525d9%252585%2525d8%2525a7%2525db%25258c%2525db%25258c-%2525d9%252587%2525d9%252585%2525d8%2525a7%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2222957%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fparssec.com%252Fportfolio%252F%2525d9%252588%2525d9%252581%2525d8%2525a7%2525d9%252582-%2525d8%2525b3%2525d8%2525a8%2525d8%2525b2-%2525d8%2525b9%2525d9%252584%2525d9%252588%2525db%25258c%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2222960%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2222956%22%2C%22link%22%3A%22%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2222962%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fparssec.com%252Fportfolio%252F%2525d8%2525aa%2525d8%2525b9%2525d8%2525a7%2525d9%252588%2525d9%252586%2525db%25258c-%2525d9%252585%2525d8%2525b5%2525d8%2525b1%2525d9%252581-%2525d9%2525be%2525da%252598%2525d9%252588%2525d8%2525b4%2525da%2525af%2525d8%2525a7%2525d9%252587-%2525d9%252586%2525db%25258c%2525d8%2525b1%2525d9%252588%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2222959%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fparssec.com%252Fportfolio%252F%2525d8%2525b4%2525d8%2525b1%2525da%2525a9%2525d8%2525aa-%2525d9%252585%2525d9%252587%2525d9%252586%2525d8%2525af%2525d8%2525b3%2525db%25258c-%2525da%252598%2525d8%2525b1%2525d9%252581-%2525d8%2525b5%2525d9%252586%2525d8%2525b9%2525d8%2525aa-%2525d8%2525ae%2525d8%2525a7%2525d9%252588%2525d8%2525b1%2525d9%252585%2525db%25258c%2525d8%2525a7%2525d9%252586%2525d9%252587%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2222964%22%2C%22link%22%3A%22%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2222958%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fparssec.com%252Fportfolio%252F%2525d8%2525b4%2525d8%2525b1%2525da%2525a9%2525d8%2525aa-%2525d8%2525a2%2525d8%2525a8%2525d8%2525a7%2525d8%2525af-%2525d8%2525b1%2525d8%2525a7%2525d9%252587%2525d8%2525a7%2525d9%252586-%2525d9%2525be%2525d8%2525a7%2525d8%2525b1%2525d8%2525b3%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2222963%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2222965%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fparssec.com%252Fportfolio%252F%2525d9%252586%2525d9%252585%2525d8%2525a7%2525db%25258c%2525d9%252586%2525d8%2525af%2525da%2525af%2525db%25258c-119-%2525da%2525a9%2525db%25258c%2525d8%2525a7%2525d9%252585%2525d9%252588%2525d8%2525aa%2525d9%252588%2525d8%2525b1%2525d8%2525b2%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2222961%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2223298%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fparssec.com%252Fportfolio%252F%2525d9%252586%2525d9%252585%2525d8%2525a7%2525db%25258c%2525d9%252586%2525d8%2525af%2525da%2525af%2525db%25258c-117-%2525d8%2525a7%2525db%25258c%2525d8%2525b1%2525d8%2525a7%2525d9%252586-%2525d8%2525ae%2525d9%252588%2525d8%2525af%2525d8%2525b1%2525d9%252588%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2223302%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fparssec.com%252Fportfolio%252F%2525d8%2525b4%2525d8%2525b1%2525da%2525a9%2525d8%2525aa-%2525d9%252587%2525d8%2525a7%2525d9%252585%2525d9%252588%2525d9%252586-%2525d9%252586%2525d8%2525a7%2525db%25258c%2525d8%2525b2%2525d9%252587%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2223318%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fparssec.com%252Fportfolio%252F%2525d8%2525a8%2525db%25258c%2525d9%252585%2525d9%252587-%2525d8%2525a7%2525db%25258c%2525d8%2525b1%2525d8%2525a7%2525d9%252586-%2525d9%252586%2525d9%252585%2525d8%2525a7%2525db%25258c%2525d9%252586%2525d8%2525af%2525da%2525af%2525db%25258c-5301%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2223316%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fparssec.com%252Fportfolio%252F%2525d8%2525b4%2525d8%2525b1%2525da%2525a9%2525d8%2525aa-%2525d8%2525ae%2525d8%2525af%2525d9%252585%2525d8%2525a7%2525d8%2525aa-%2525d8%2525a8%2525db%25258c%2525d9%252585%2525d9%252587-%2525d8%2525a7%2525db%25258c-%2525d8%2525a2%2525d8%2525b3%2525d8%2525a7%2525db%25258c%2525d8%2525b4-%2525da%2525af%2525d8%2525b3%2525d8%2525aa%2525d8%2525b1%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%5D”]

تیم حرفه ای ایمن سازان پارس، با بهره برداری از دانش و تجربه کارشناسان خود می تواند به شما مشاوره و پیشنهادات مفیدی در زمینه سیستم های امنیتی و حفاظتی ارائه دهد. مشاوره هایی که توسط تیم ایمن سازان پارس ارائه می شود کاملا اصولی و بر اساس دانش و سال ها تجربه هستند و به همین دلیل می توانید به ما اعتماد کنید تا در زمینه طراحی، انتخاب تجهیزات و اجناس و همچنین اجرای پروژه به شما مشاوره دهیم.

خدماتی که این شرکت ارائه میدهد عبارت اند از نصب و راه اندازی انواع دوربین مدار بسته

فروش دوربین مدار بسته بی سیم هایک ویژن داهوا ahd دوربین مخفی

نصب و فروش انواع دزدگیر حفاظتی برای اماکن منزل مغازه با قیمت فوق العاده و بسته به بودجه شما.

طراحی یک پروژه نیاز به دانش و تجربه کافی دارد. شاید خود شما بتوانید با خرید دوربین و اتصال سیم های آن، آن را راه اندازی کنید اما طراحی نقشه و نظم در نقشه بسیار مهم و ضروریست که می بایست توسط یه شخص با تجربه و متخصص انجام شود! تعداد دوربین ها، محل قرار گیری آن ها، نحوه سیم کشی و … از جمله مواردی هستند که باید با دقت و وسواس خاصی طراحی شوند.

در هنگام اجرای پروژه نیز موارد زیادی هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند و این می تواند دلیلی کافی باشد تا شما اجرای پروژه خود را به ایمن سازان پارس بسپارید! انتخاب اجناس و تجهیزات خوب، انتخاب و استفاده از لوازم جانبی خوب و با کیفیت، نصب درست و اصولی تجهیزات، پشتیبانی و خدمات پس از فروش از جمله مواردی هستند که شرکت ما برای شما به ارمغان می آورد.

[us_separator]